Mida teeb RUP-i toimetaja?

Suhtleb Eesti parimatega finants-, õigus- ja maksuspetsialistidega, koostöös finants- ja õigusajakirja RUP peatoimetajaga planeerib ajakirja sisu, tellib ajakirja jaoks kaasautoritelt lugusid ning toimetab neid sisuliselt ja vormiliselt. Finants- ja õigusajakiri RUP ilmub kaheksa korda aastas.
Töölepingu seadus eeldab, et täistööajaga töötaja on seitsmepäevase ajavahemiku jooksul ametis 40 tundi ja tööpäeva pikkus on 8 tundi.
Suurelt võitmine on ilmselt iga inimese sooviks, kes enda õnne proovile paneb. Küll aga tuleb jälgida hoolikalt ka seadusi ning lugeda läbi õnnemänge korraldava asutuse ausus. Korrektselt tegutsevad teenusepakkujad teevad kõik endast oleneva, et enda legitiimsust tõestada. Selleks kuvatakse litsentside ja tegevuslubade numbrid, mida on võimalik EMTA lehel kontrollida.

Seltsingulepingu eesmärgiks on reguleerida isikute ühise tegutsemise aluseid ilma juriidilist isikut moodustamata.

Inimesed hindavad teisi inimesi tihti esmamulje põhjal. Olgu selleks riietus, enda eest hoolitsemine või kõneviis. Kõigest mõne hetkega on võimalik jätta endast mulje, mille alusel kogu edasine vestlus toimuma hakkab. Teil on võimalik jätta väga hea mulje või vastupidi väga halb mulje – see on kõik teie enda teha. Kahjuks kipuvad inimesed tihti seda unustama, et uued inimesed ei tea teie kohta mitte midagi, ning peavadki tegema järeldused esmamulje baasil.
banner right tookuulutus