Alates 1. juulist on aadressil mtr.mkm.ee kasutusel uuenenud majandustegevuse register (MTR), mis koondab ühte kohta senisest enam erinõuetega tegevusalasid ning muudab ettevõtjate tausta kontrollimise lihtsamaks nii teistele ettevõtjatele, tarbijatele kui ka järelevalveasutustele.

Peaminister Taavi Rõivase kohtumisel Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajatega kinnitati ühemõtteliselt, et reform on kindlasti vajalik. Küsimused, mis vajavad veel lahendamist, on seotud seaduste rakendamisega, kuid need on koostöös alaliitudega lahendatavad.

Eesti esitas Euroopa Komisjonile uue perioodi eurotoetuste kasutamise aluseks oleva partnerlusleppe, mille heakskiitmine on eeltingimus euroraha kiireks kasutuselevõtuks.

Tallinna linnakassasse laekus 2014. aasta viie esimese kuuga kokku 229,4 miljonit eurot ehk 45,9% aastaks planeeritud laekumistest.

Tallinna volikogu kiitis neljapäeval heaks linna eelarvestrateegia aastateks 2015–2018.