Statoili tanklate hinnavõrdlusest Baltimaade pealinnades reede seisuga selgub, et kütusehinnad olid madalaimad Eestis.

Euroopa Komisjoni soovitused Eestile kordavad Eesti tööandjate põhiteese: ühiskond peab pingutama heitunute tööle toomiseks, haridussüsteem aga vastama tööturu vajadustele.

Arenenud riikide hulgas paistab Eesti silma suhteliselt kõrge valitsussektori töötajate osakaaluga ning keskmise tööjõukulude osakaaluga, kui seda on Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) arenenud riikides.

Majandus- ja taristuminister Urve Palo kutsel arutles ümarlaud kolmapäeval pangateenuste kättesaadavuse üle ning otsustas moodustada töögrupi, mis pakub septembri lõpuks välja konkreetsed ettepanekud.

Euroala juhtiva riigi Saksamaa aastainflatsioon alanes aprilli 1,3%-lt 0,9%-ni mais, mis on väikseim inflatsioon pärast 2010. aasta aprilli, teatas riigi statistikaamet Destatis.