13.09.2010 Esmaspäev

Keskpankurid leppisid kokku uutes kapitalinõuetes

Uut reeglite kogumit nimetatakse Basel III. Euroopa keskpanga juht Jean-Claude Trichet sõnas, et kokkulepe tähendab üleilmsete kapitalistandardite põhimõttelist tugevdamist.

Uute reeglite järgi, millele üleminek algab 2013. aastast, peavad pangad 2015. aasta 1. jaanuariks omama oluliselt suuremaid reserve. Esmaseid omavahendeid näitav Tier 1 peab kerkima hetkel kehtivast kahe protsendi nõudest 4,5 protsendini.

Aastaks 2019 peavad pangad kergitama reservi veel 2,5 protsendipunkti võrra, millega kerkib nõutava reservi hulk seitsme protsendini. Täiendav reserv peaks kindlustama, et pangad suudavad toime tulla kadudega, mida põhjustavad keerulised ajad majanduses.

Keskpankurid lisasid, et kõnealused meetmed aitavad lõpetada olukorra, kus halveneva kapitaliseeritusega pangad maksavad oma äranägemise järgi boonuseid ja kõrgeid dividende.

Samuti ei loeta tulevikus osasid varasid enam reservina kasutatavaks ja seega tuleb need 2013. aasta alguses asendada kvaliteetsemate varadega.

BNS