20.10.2010 Kolmapäev

Inspektsioon soovitab pankadel kliendilepinguid muuta

Kliendilepingu sõlmimisel tuleb AKI hinnangul inimesele jätta õigus keelduda otseturustamisest.

"Pankade tüüptingimused on pahatihti seda tüüpi dokumentatsioon, millesse klient ei süvene. Seetõttu leiame olevat vajalik, et inimesel oleks nii kliendisuhte loomisel kui selle jooksul võimalik enese andmete kasutamist mõjutada," võttis tehtu kokku AKI järelevalvedirektori ülesandeid täitev Andres Ojaver.

Eestis tegutsevad pangad on kinnitanud, et nad on väga huvitatud klientide rahulolust ning nende õiguste kaitsmisest, mistõttu on kõik AKI tehtud ettepanekud viidud ellu või elluviimisel.

Tüüptingimused on pangapoolne tingimuste kogumik, mille klient aktsepteerib kliendilepingut sõlmides.

BNS