25.10.2010 Esmaspäev

G20 jõudis kokkuleppele pangandusjärelvale reformis

"Äsja lõppenud neljandal istungil jõuti kokkuleppele finantsregulatsiooni reformis," ütles saadik AFP-le ministrite kohtumise ajal, mis laupäeval lõppeb.

"Selles küsimuses oli vähe erimeelsusi. See oli lihtne heakskiitmise protsess," lisas ta.

Ministrid arutasid ettepanekuid suurendada suurte pankade reserve, et tulevasi kriise ära hoida. Ettepanekud esitas septembris Baseli panganduskomitee.

Uut reeglite kogumit nimetatakse Basel  III. Nende reeglite järgi, millele üleminek algab 2013. aastast, peavad pangad 2015. aasta 1. jaanuariks omama oluliselt suuremaid reserve.

Samuti arutasid G20 ministrid finantsstabiilsusnõukogu esitatud laialdast plaani suurte pankade ja finantsasutuste järelvalve karmistamiseks.

Mullu G20 poolt asutatud nõukogu kogunes kolmapäeval Soulis ja avaldas toetust plaanile muuta järelvalve intensiivsemaks ja tõhusamaks.

BNS