22.09.2010 Kolmapäev

Euroopa Parlament kiitis heaks finantssektori piiriülese kontrolli

Arutelu piiriülese kontrolli üle algas mullu veebruaris. Pärast seitsmekuist arutelu kiitsid septembris paketi heaks 27 liikmesriigi rahandusministrid. Läbirääkimistel oli ühel poolel Suurbritannia oma Londoni finantskeskusega, teiselt poolt vastandusid Brüsseli kaudu Saksamaa ja Prantsusmaa, kes soovisid karmimaid reegleid.

Ligikaudu 80 protsenti Euroopa finantssektorist paikneb Londonis, millele pakuvad konkurentsi vaid Hong Kong ja New York.

Parlamendis heakskiidu saanud pakett loob neli Euroopaülest organit, mis lõpuks peaksid teostama täielikku järelvalvet kõikide finantssektori aspketide üle, alates igapäevasest pangandusest kuni keeruliste börsitehinguteni.

Uued organid alustavad tegevust tuleva aasta 1. jaanuarist. Nende hulgas Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, mille eesmärgiks on avastada Euroopa Liidu majandust ähvardavad ohud varajases staadiumis. Uued organid hakkavad eraldi keskenduma ka pangandusele, kindlustusele ning börsidele ja muudele turgudele.

BNS