15.10.2010 Reede

EL võib täiendada raskeveokite maksustamise direktiivi

Reedel kohtuvad EL-i 27 riigi transpordiministrid Luksemburgis, et kaks aastat kestnud pingeliste läbirääkimiste tulemused põhimõtteliseks kokkuleppeks vormida, loodab EL-i eesistujariik Belgia. Ka Euroopa Komisjoni esindaja kinnitas, et reedel loodetakse poliitilisele kompromissile jõuda.

Eurovignette'i direktiiv katab praegu umbes 15.000 kilomeetrit EL-i maanteid ning võimaldab liikmesriikidel kehtestada raskeveokitele teekasutustasu, mis aitaks katta teede remondi- ja hoolduskulusid.

Direktiivi parandus tahab sellele esmakordselt lisada õhu- ja mürasaastetasu. See tõstakse olemasolevat tasu, mis on 15-25 eurosenti kilomeetri kohta, kolm kuni neli protsenti.

Liikmesriikidele jäetakse vabadus ise otsustada, kas nad rakendavad uut tasu või mitte.

BNS