27.09.2010 Esmaspäev

Arvamus: ÜRO peaks majandusest eemale hoidma

ÜRO Peaassambleel kõnelenud Klausi sõnul ei peitu võti majanduskriisi lahendamiseks uute valitsus- või rahvusvaheliste agentuuride loomises ega maailmamajanduse üleilmse valitsemise poole püüeldes.

"Vastupidi. Praegu on aeg rahvusvahelistel organisatsioonidel, kaasa arvatud ÜRO-l, vähendada oma kulutusi, õhendada juhtkonda ja jätta lahendused liikmesriikide valitsustele," ütles ta. Klaus kõneles ilmselt vastuseks Peaassamblee šveitslasest eesistujale Joseph Deissile, kes ütles neljapäeval maailmaliidrite iga-aastasel kogunemisel New Yorgis, et ÜRO-l on aeg võtta põhjalikult ette üleilmse valitsemise roll.

Deissi kohaselt võiks maailmaorganisatsioon sekkuda märksa rohkem majandus- ja rahandusküsimustesse, mitte jätma neid pelgalt foorumite, nagu arenenud ja arenevate tööstusriikide ühenduse G20 õlule.

Klaus lisas, et maailm "liigub vales suunas" majanduskriisi vastu võitlemisel.

"Kriisivastased meetmed, mida on välja pakutud ja mis osaliselt on kasutusele võetud tuginevad eeldusele, et kriisi põhjustas turgude läbikukkumine ning õige tee sellest välja on suurem tururegulatsioon," ütles ta.

Klausi sõnul on tegemist "eksliku eeldusega" ning tulevikus on võimatu kriise regulatsiooniga sekkumise ja riikide valitsuste sarnaste tegevustega ennetada. See vaid hävitab turge ja koos sellega majanduse kasvamise ja õitsengu võimalusi nii arenenud kui arenevates maades," ütles ta.

Üleilmse soojenemise häälekas skeptik Klaus lisas, et ÜRO peaks eemale hoidma ka teadusest ning kliimamuutusest. ÜRO peasekretär Ban Ki-moon on seadnud kliimamuutuse küsimuse üheks oma peamiseks eesmärgiks.

BNS