10.09.2020 Neljapäev

Välismaalaste töötamise ja õppimise regulatsioon muutub karmimaks

Siseminister Mart Helme viib täna valitsuse ette välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ja õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise eelnõu, et karmistada välismaalaste Eestis töötamise ja viibimise regulatsiooni. 

Plaanis on kehtestada töötasu nõuded lühiajalisele töötamisele hooajatöötajana, samuti välismaalase Eestis töötamisele täistööajaga töötamise nõue.
Plaanis on kehtestada töötasu nõuded lühiajalisele töötamisele hooajatöötajana, samuti välismaalase Eestis töötamisele täistööajaga töötamise nõue. Foto: pexels

Eelnõu eesmärk on korrastada välismaalaste Eestis töötamise regulatsiooni ja välismaalaste Eestis viibimise, õppimise ja elama asumise tingimusi, arvestades pidevas muutumises olevat keskkonda ja sellest tulenevalt uusi vajadusi ning pidades silmas ka erinevates riiklikes arengukavades toodud eesmärke.

Eelnõuga on Eestis töötamise regulatsioonis kavas  lubada välismaalasel lühiajaliselt töötada ainult pikaajalise viisa ehk D-viisa alusel ja piirata lühiajaliselt töötavate välismaalaste pereliikmetele viisa andmist samadel tingimustel. Samuti on plaanis kehtestada töötasu nõuded lühiajalisele töötamisele hooajatöötajana, samuti välismaalase Eestis töötamisele täistööajaga töötamise nõue.

Eestis õppimise regulatsioonis on kavas piirata pikaajalise viisa andmist Eestis õppiva või lühiajaliselt töötava välismaalase pereliikmetele, täpsustada välismaalast õppima kutsuvale kõrgkoolile esitatavaid nõudeid, lõpetada tähtajalise elamisloa õppimiseks saanud välismaalastele vajadusepõhise õppetoetuse maksmine ning kehtestada lisatingimused tähtajalise elamisloa õppimiseks saanud välismaalase abikaasale elamisloa andmiseks. Ühtlasi on eesmärk korrastada Eestisse elama jäämise tingimusi välismaalastele, kes on asunud Eestisse elama õppimise eesmärgil ja õpingud lõpetanud.

Eesti sisserändepoliitika eesmärk on ühelt poolt soodustada nende välismaalaste Eestisse elama asumist, kes annavad kogu ühiskonnale suuremat lisandväärtust, ja teiselt poolt hoida ära elamislubade ja viisade väärkasutust ning ebaseaduslikku sisserännet.

Suurem osa seaduse muudatustest on planeeritud jõustuma üldises korras.