31.03.2023 Reede

Vaata, milliseid muudatusi toob ettevõtetele uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus

Selle aasta 1. juulil jõustub uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus, mis muu hulgas mõjutab ka ettevõtteid, kas kasutavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust. Näiteks tuleb uue seadusega teatud ettevõtetele kohustus teavitada keskkonnaametit ohtlike ainete juhtimisest ühiskanalisatsiooni ning osad ettevõtted peavad rajama eelpuhasti.

Selle aasta 1. juulil jõustub uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus.
Selle aasta 1. juulil jõustub uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus. Foto: pixabay

Järgnevalt toob Eesti Kaubandus-Tööstuskoda välja kõige olulisemad muudatused tööstusettevõtete ja teiste ettevõtete jaoks, kes tarbivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust. 

Kehtima hakkavad täpsemad reeglid ohtlike ainete ja muude saasteainete juhtimiseks ühiskanalisatsiooni 

Uue seaduse kohaselt on keelatud ühiskanalisatsiooni juhtida...


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.