16.05.2024 Neljapäev

Väärismetalltoodete seadusest eemaldati aegunud sätted

10. mail 2024 jõustusid väärismetalltoodete seaduse muudatused, millega eemaldati seadusest kuld- ja hõbetoodete valmistajatele, sissevedajatele ja müüjatele tänapäeval ebamõistlikuks muutunud piirangud. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda selgitab lähemalt.

Reguleeritud väärismetalltoodete märgised on edaspidi Eesti ja teiste Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi või Türgi proovi-, nime- ja kontrollmärgised.
Reguleeritud väärismetalltoodete märgised on edaspidi Eesti ja teiste Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi või Türgi proovi-, nime- ja kontrollmärgised. Foto: pixabay

Näiteks tunnistati kehtetuks väärismetalltoodete jaemüügi piirangud ning aastamärgise regulatsioon. Lisaks saab edaspidi ettevõtja registreerida mitu sarnast nimemärgist.

Lubatud on mitme sarnase nimemärgi registreerimine

Jõustunud muudatuste tulemusel saab ettevõtja registreerida mitu sarnast nimemärgist. Edaspidi peab registreeritav nimemärgis erinema teiste ettevõtjate nimemärgisest, aga võib olla sarnane sama ettevõtja teise nimemärgisega. Näiteks, suuremõõtmelisel tootel kasutamiseks keerulisema kujundusega ja väiksemõõtmelisel tootel kasutamiseks lihtsama kujundusega märgist. Kehtiva seaduse kohaselt sellist võimalust ei ole. Ka sel juhul on eesmärk tuvastada nimemärgise abil toote eest vastutav ettevõtja tagatud, kuna ühe ettevõtja mitu nimemärgist on sarnased ja ka edaspidi peavad eri ettevõtjate nimemärgised olema selgelt eristatavad. Muudatus annab ettevõtjatele võimaluse registreerida mitu olemuselt sarnast nimemärgist ja neid kasutada eri suurusega toodetel. Varasemalt kehtinud seadus sellist võimalust ette ei näinud.

Aastamärgis on edaspidi vabatahtlik

Muudatustega tunnistati kehtetuks väärismetalltoodete seaduses (VMTS) varem olnud aastamärgise regulatsioon. Väärismetalltoote aastamärgis oli varasemalt koos kontrollmärgisega mittekohustuslik ehk vabatahtlik märgis, millega võib väärismetalltoote valmistaja märgistada toote, et tähistada toote valmistamise aastat. Siiski on edaspidi väärismetalltootel lubatud VMTS-is nimetamata märgistus, kui see ei halvenda oma kuju ega paiknemise poolest VMTS-is reguleeritud märgiste nähtavust, loetavust ega tähenduse mõistmist.

Reguleeritud väärismetalltoodete märgised on edaspidi Eesti ja teiste Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi või Türgi proovi-, nime- ja kontrollmärgised. Väärismetalltoodete valmistajad võivad valmistamisaasta tähistamiseks sel juhul kasutada endale sobivat aastamärgist.

Seadusest eemaldati jaemüügi piirang

Muudatustega tunnistatakse kehtetuks piirangud väärismetallide jaemüügile ning edaspidi võib väärismetalltooteid müüa piiranguteta, sh turul, tänavakaubanduses, koduukselepingute kaudu, kõigil avalikul üritusel ja välikioskis. Väärismetalltoodete jaemüügikohti piirati VMTS-is varem selleks, et tarbijaid kaitsta vähem kontrollitud kohtades toimuva jaemüügi eest. Kuna väärismetalltoodete jaemüügil ei olnud mitmel aastal probleeme esinenud, siis leiti, et tegemist on aegunud piiranguga ning see eemaldati seadusest. Seega on edaspidi väärismetalltoodete jaemüük lubatud ning tarbijate huvide kaitse on tagatud üldiste tarbijakaitse reeglite alusel.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255