14.12.2023 Neljapäev

Tarbijad saavad uue võimaluse oma õiguste kaitseks

Riigikogus läbis eile esimese lugemise eelnõu, millega luuakse tarbijate kollektiivsete õiguste maksmapanemiseks kollektiivse esindushagi menetlus.

Tegu on Eesti õigussüsteemis uue võimalusega, mis luuakse Euroopa Liidu direktiivist lähtudes.
Tegu on Eesti õigussüsteemis uue võimalusega, mis luuakse Euroopa Liidu direktiivist lähtudes. Foto: pixabay

Esindushagisid saavad tarbijate kaitseks kohtule esitama hakata selleks pädevad üksused, kui ettevõtja on korraga kahjustanud paljude tarbijate õigusi.

Kui varem on kahju kannatanud tarbijad pidanud õigluse jalule seadmiseks suurfirma vastu ise kohtutee ette võtma ning endale esindaja palkama, siis edaspidi saavad tarbijate kollektiivseid huve kohtus kaitsta vastavad pädevad üksused. Pädevatel üksustel on võimalik kollektiivse esindushagiga nõuda nii kahjustava tegevuse lõpetamist kui ka kahju hüvitamist või muid asjakohaseid õiguskaitsevahendeid.

"Iga üksiku tarbija jaoks ei pruugi kahju olla piisavalt suur, et minna suurfirmat kohtusse hagema, ent kui selliseid samasuguses olukorras tarbijaid on korraga palju, siis kokku on ühiskonnale tekitatud märkimisväärset kahju. Tulevikus saaksidki sellistes olukordades minna suure hulga tarbijate kaitseks kohtusse vastavad selleks pädevad üksused ning nõuda nii kahjustava tegevuse lõpetamist kui ka kahju hüvitamist," ütles justiitsminister Kalle Laanet.

Selline õigus antakse tarbijakaitseorganisatsioonidele ja muudele juriidilistele isikutele, mis vastavad eelnõus kirjeldatud pädeva ükskuse nõuetele. Sama õiguse saavad ka tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet, finantsinspektsioon ja andmekaitse inspektsioon. 

Tegu on Eesti õigussüsteemis uue võimalusega, mis luuakse Euroopa Liidu direktiivist lähtudes. Direktiivi ja seega ka eelnõu laiem eesmärk on suurendada tarbijate usaldust ja anda neile oma õiguste kasutamiseks rohkem võimalusi. Samuti aitab see edendada ausat konkurentsi ja luua siseturul tegutsevatele kauplejatele võrdsed võimalused. 

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255