18.04.2024 Neljapäev

Riik jätkab seadust muutes hooldusreformi elluviimist

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo toob täna valitsuse ette sotsiaalhoolekande seaduse muutmise eelnõu, millega jätkatakse hooldusreformi elluviimist ja omastehooldajate koormuse vähendamist.

Signe Riisalo, sotsiaalkaitseminister
Signe Riisalo, sotsiaalkaitseminister Foto: wikipedia

Seaduseelnõu kohaselt kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduses päeva- ja nädalahoiuteenuse regulatsioon ning sellega seoses täiendatakse ka käibemaksuseadust, rahvatervise seadust ja riigilõivuseadust, samuti muudetakse rahvastikuregistri seadust.

Eelnõu kohaselt luuakse päeva- ja nädalahoiuteenus intellektipuudega inimestele, kes toetusvajaduselt on sarnased äärmusliku toetusvajadusega inimeste ööpäevaringset erihooldusteenust kasutavate inimestega, kuid kellel on võimalik elada osa ajast koos lähedastega oma kodus ja kes vajavad kas päevasel ajal või ka ajutiselt ööpäevaringset teenust. Seni on sihtrühm kasutanud igapäevaelu toetamise teenust, mille eest on riigi poolt teenuseosutajale tasutud kõrgemas määras. Teenuse reguleerimisega seaduses luuakse selgus teenuse osutamisel nii teenusesaaja kui ka teenuseosutaja jaoks. Teenust saavatele isikutele tagatakse teenusele nõuete ja tingimuste kehtestamisega ühetaolise ja kvaliteetse teenuse osutamine.

Teenusele juurdepääsu tagamise huvides täpsustatakse, et igapäevaelu toetamise puhul on kohustus tagada teenuseosutaja kasutuses või omandis olevate ruumidega seotud kulude katmine sellel kohaliku omavalitsuse üksusel, kus inimene rahvastikuregistri kohaselt elab.

Elukoha registreerimisel luuakse erisus neile inimestele, kes viibivad ööpäevaringset sotsiaalteenust osutavas hoolekandeasutuses ja kelle registreeritud elukohaks on jäänud erihoolekandeasutuste reorganiseerimise käigus suletud erihooldekodu, selle asukoha omavalitsus või kellel puudub erihooldekodu sulgemise järel rahvastikuregistris kehtiv elukoha aadress.

Seadus on kavandatud jõustuma järgmise aasta 1. jaanuaril.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255