20.05.2021 Neljapäev

Riigikogu võttis vastu rahunemispeatust võimaldava seaduse

Riigikogu kiitis eilsel kaugosalusega istungil heaks seaduse, mis võimaldab määrata 45-minutiline rahunemispeatus sõidukijuhile, kes on ületanud piirkiirust kuni 20 kilomeetrit tunnis.

Rahunemispeatus on uus võimalus.
Rahunemispeatus on uus võimalus. Foto: pixabay

Õiguskomisjoni algatatud väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seadusega luuakse õiguslikud eeldused võimaldamaks kohaldada sõiduki juhile lühimenetluse raames alternatiivset mõjutusmeedet, mille vältel on sõiduki juht koos sõidukiga kohustatud viibima kohtuvälise menetleja määratud asukohas.

Rahunemispeatusega luuakse võimalus mõjutada liikluskäitumist ja kiiruspiirangutest kinnipidamist varases staadiumis, mil toime pandud rikkumine ja liikluskäitumises tehtud vead ei ole veel nii tõsised, et peaksid kaasa tooma karmi sanktsiooni, kuid on piisavad, et neile tähelepanu pöörata. 45-minuti pikkuse rahunemispeatuse saavad trahvi maksmise asemel valida need kiiruseületajad, kes ei ületanud lubatud piirkiirust rohkem kui 20 kilomeetrit tunnis.

Kui isik, kes vabastati mõjutustrahvi tasumisest, on kinni pidanud otsuses märgitud mõjutusmeetme tingimustest, siis on temal või tema esindajal õigus 15 päeva jooksul lühimenetluse otsuse kättesaamisest nõuda kohtuväliselt menetlejalt tõendite vormistamist ja edastamist, et vaidlustada lühimenetluse otsus esitades kaebus maakohtule.

Samuti sätestatakse, et kui isik ei ole kinni pidanud lühimenetluse otsuses märgitud mõjutusmeetme tingimustest, edastatakse talle selle kohta teade, milles osutatakse, et mõjutusmeetme tingimuste täitmata jätmise tõttu tuleb isikul tasuda talle kinnipidamisel kättetoimetatud lühimenetluse otsuses märgitud trahv.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 88 riigikogu liiget.