29.09.2021 Kolmapäev

Riigikogu võttis vastu elektrituruseaduse muudatused

Riigikogu võttis täna kolmandal lugemisel vastu elektrituruseaduse muudatused, mille eesmärk on suurendada konkurentsi taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumistel.

Muudatuse kohaselt võib tulevikus sellisel vähempakkumisel osaleda ka olemasolev tootja.
Muudatuse kohaselt võib tulevikus sellisel vähempakkumisel osaleda ka olemasolev tootja. Foto: pixabay

Ühtlasi on eelnõu sihiks vähendada fossiilkütuste kasutamist elektritootmisel ning parandada Eesti elektrienergia tootmise varustuskindlust. Eelnõu poolt hääletas 69 saadikut, vastu oli üheksa riigikogu liiget ning erapooletu oli üks saadik. 

Senise regulatsiooni kohaselt tohib siseriikliku taastuvenergia eesmärgi täitmiseks korraldatavatel vähempakkumisel osaleda vaid selline tootmisseade, mis ei ole enne vähempakkumist elektrienergiat tootnud.

Muudatuse kohaselt võib tulevikus sellisel vähempakkumisel osaleda ka olemasolev tootja, motiveerimaks selliseid tootjaid edaspidi kasutama elektritootmise sisendina fossiilkütuste asemel taastuvaid energiaallikaid.

Sellisel juhul võib vähempakkumise võitjale maksta toetust iga vähempakkumise kohta kuni kolme aasta jooksul alates vähempakkumise objektiks olnud taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise alustamisest.

Keskkonnakaitsjad kutsusid aga täna inimesi Tallinnas Toompeale piketile elektrituruseaduse muutmise vastu.

Nimelt avaneb eelnõu vastuvõtmisel energiatootmisjaamades õigus toota elektrit puidu põletamist subsideerides, seadmata piiranguid materjali päritolule. Keskkonnakaitsjad leiavad, et mets ei ole jätkusuutlik taastuvenergia allikas.