05.05.2021 Kolmapäev

Riigikogu võttis vastu Eesti ja Saksamaa maksulepingu muudatuse

Riigikogu võttis täna vastu valitsuse algatatud Eesti ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu muutmise seaduse, millega viiakse leping kooskõlla Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) standarditega.

Eesti ja Saksamaa vaheline topeltmaksustamise vältimise leping allkirjastati 1996. aasta 29. novembril ning see jõustus 1998. aasta 30. detsembril.
Eesti ja Saksamaa vaheline topeltmaksustamise vältimise leping allkirjastati 1996. aasta 29. novembril ning see jõustus 1998. aasta 30. detsembril. Foto: pixabay

Eesti ja Saksamaa vaheline topeltmaksustamise vältimise leping allkirjastati 1996. aasta 29. novembril ning see jõustus 1998. aasta 30. detsembril, teatas riigikogu pressiteenistus. Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid lepinguosaliste riikide vahel.

Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulumakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide tulule võib kehtestada, tagab isikute võrdse kohtlemise ning kõrvaldab võimaliku topeltmaksustamise.

Uue protokolli sõlmise vajadus tulenes soovist viia maksulepingu sätted kooskõlla OECD maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise vastase tegevuskava raames kokkulepitud miinimumstandardiga. Protokolli jõustumine aitab kaasa maksudest kõrvalehoidumise võimaluste vähendamisele. 

Seaduse vastuvõtmist toetas 76 saadikut.