05.05.2021 Kolmapäev

Riigikogu võttis EL-i õiguse ülevõtmiseks vastu tolliseaduse muudatuse

Riigikogu võttis täna vastu valitsuse algatatud tolliseaduse muutmise seaduse, millega sätestatakse riigisisesed rakendusnormid Euroopa Liidu (EL) õiguse sujuvamaks ülevõtmiseks.

Muudatused puudutavad kahte valdkonda, milleks on liiduvälistest riikidest, eelkõige e-poodidest tellitud väikese väärtusega posti- ja kullersaadetiste tollivormistuseeskirjad ning sularaha sisse- ja väljaveo kontrollieeskirjad.
Muudatused puudutavad kahte valdkonda, milleks on liiduvälistest riikidest, eelkõige e-poodidest tellitud väikese väärtusega posti- ja kullersaadetiste tollivormistuseeskirjad ning sularaha sisse- ja väljaveo kontrollieeskirjad. Foto: pixabay

Muudatused puudutavad kahte valdkonda, milleks on liiduvälistest riikidest, eelkõige e-poodidest tellitud väikese väärtusega posti- ja kullersaadetiste tollivormistuseeskirjad ning sularaha sisse- ja väljaveo kontrollieeskirjad, teatas riigikogu pressiteenistus. 

Tänavu 1. juulil hakkavad kõik EL-i liikmesriigid maksustama väikese väärtusega saadetisi ühte moodi ning kaob kuni 22 eurot maksva saadetise käibemaksumaksuvabastus. Nende saadetiste maksustamine võib aga kaasa tuua esitatavate tollideklaratsioonide hulga mitmekordistumise.

Selleks, et tagada saadetiste kiire liikumine tellijani ning vältida posti- ja kullersaadetiste veoga tegelevate ettevõtjate vajadust suuremahuliseks saadetiste ladustamiseks, millega paratamatult kaasneks tellijale lisakulu, luuakse isikutele võimalus esitada tollideklaratsioon juba enne saadetise Eestisse saabumist.

Sularaha kontrolliga seoses jäetakse kehtivast tolliseadusest välja sätted, mis reguleerivad Eestisse toodava või siit välja viidava üle 10 000 euro sularaha deklareerimise korda. 2021. aasta suvel jõustub uus EL-i sularaha kontrolli määrus, mis sätestab kirjaliku deklareerimise nõude liidu tasandil, seega riigisisesed vastavad sätted ei saa paralleelselt kehtima jääda.

Lisaks pikendatakse võrreldes kehtiva normiga, milleks on 48 tundi, sularaha tolli poolt kinni pidamise õigust kolme tööpäevani. Liidu õigus annab liikmesriikidele võimaluse sätestada kinnipidamise ajaks kuni 30 päeva.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 90 saadikut, erapooletuks jäi üks saadik.