25.02.2022 Reede

Riigikogu muutis elektrituruseadust

Riigikogu võttis kolmapäevasel istungil vastu seaduse, millega tehtavad muudatused võimaldavad tarbijatele soodsamaid fikseeritud tähtajalisi hinnalepinguid.

Riigikogu viis muudatused elektrituruseadusse.
Riigikogu viis muudatused elektrituruseadusse. Foto: Riigikogu

Valitsuse algatatud elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (426 SE) muudatusega suurendatakse läbi aktiivsete võrguteenuse kasutajate regulatsiooni hajatootmise võimalusi. See annab tarbijatele võimaluse aktiivsemalt elektriturul osaleda ning saada kasu eelkõige oma tarbimisharjumuste muutmisest. Nähakse ette ka energiakogukondade loomise, arendamise ja haldamisega seotud regulatsioon, samuti agregeerimise ja tarbimiskaja regulatsioon, et suurendada võrkude paindlikkust ja tarbijate energiatõhusust. Võrguettevõtjatele nähakse ette kohustus soetada turult pakkumismenetlusega paindlikkusmehhanisme. Samuti seab seadus tingimused võrguettevõtjale arendamaks elektrisõidukite turupõhiseid laadimisvõrke.

Seadusega tehakse muudatused ka elektrituru- ja maagaasiseaduses, mis võimaldavad tarbijatele soodsamaid fikseeritud tähtajalisi hinnalepinguid. Lepingute paindlikumaks muutmise vajalikkust on erinevate energiahinna kriisi leevendamise meetmete hulgas välja toonud nii valitsus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kui ka turuosalised. Seoses muudatustega täiendatakse selguse huvides ka võlaõigusseaduses sisalduvaid sätteid. Läbirääkimistel võttis Reformierakonna fraktsiooni nimel sõna Jüri Jaanson.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 56 ja vastu 22 riigikogu liiget.