19.01.2023 Neljapäev

President Karis kuulutas välja kaitseväeteenistuse seaduse muudatused

President Alar Karis kuulutas täna välja kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, millega reformitakse kaitseväekohustuslaste ja kaitseväekohustust võtta soovivate inimeste terviseseisundi hindamist arstlikes komisjonides.

Kaitseväeteenistuse seadusse tehti mitu muudatust.
Kaitseväeteenistuse seadusse tehti mitu muudatust. Foto: pixabay

Muudatuste tulemusel saavad terviseseisundi hindamise õiguse kaitseressursside ameti ja kaitseväe määratud arstid, kes saavad vaikimisi juurdepääsu tervise infosüsteemis olevatele andmetele, et hinnata kutsealuste terviseseisundi vastavust tervisenõuetele. Inimesele jääb võimalus soovi korral juurdepääs keelata.

Seadusega laiendatakse veel asendusteenistuse mõistet ja antakse ajateenistuse katkestanud inimestele võimalus hiljem soovi korral ajateenistust jätkata. Eraldi peatükiga kehtestatakse kaitseväeteenistuse erisused kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal.