11.05.2022 Kolmapäev

Presidendi väljakuulutatud seadus teeb töörände reeglid paindlikumaks

President Alar Karis kuulutas välja seadused, mis puudutavad väljastpoolt Euroopa Liitu pärit inimeste töörände reegleid ning energiamajandust.

Presidendi väljakuulutatud seadus teeb töörände reeglid paindlikumaks.
Presidendi väljakuulutatud seadus teeb töörände reeglid paindlikumaks. Foto: pixabay

Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus korrastab välismaalaste Eestis töötamise reegleid ning Eestis viibimise, õppimise ja siia elama asumise tingimusi. Muudatustega kehtestatakse kolmandatest riikidest pärit inimestele töörändeks paindlikumad reeglid, sealhulgas lihtsustatakse Ukraina sõjapõgenike tööturule kaasamist. 

Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega võetakse üle Euroopa Liidu taastuvenergia direktiivid, mille eesmärk on suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist nii kodumajapidamistes kui ka suurtootjate ja -tarbijate tasandil.