11.05.2023 Neljapäev

Pensioni tõstmise eelnõu saab valitsuselt tagasilöögi

Sotsiaalministeerium ja rahandusministeerium ei toeta tänasel valitsuse istungi arutusele tulevat ja riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni algatatud eelnõu tõsta aastatel 2024.-2027. iga aasta 1. jaanuaril pensioni baasosa ja rahvapensioni 50 euro võrra.

Ministeeriumid leiavad, et eelnõu kohta ei ole koostatud mõjuhinnangut eelarve kuludele ja kavandatud kulude katteallikatele.
Ministeeriumid leiavad, et eelnõu kohta ei ole koostatud mõjuhinnangut eelarve kuludele ja kavandatud kulude katteallikatele. Foto: pixabay

Ministeeriumite hinnangul tuleb enne pensionide erakorralise tõstmise ettepaneku esitamist arvestada juba rakendatud pensionäride heaolu suurendavate meetmetega ning pikaajalise kohustuse kehtestamisel ei saa jätta arvestamata riigi rahalisi võimalusi.

"Pensionide ajakohasena hoidmiseks indekseeritakse riikliku pensionikindlustuse seaduse kohaselt riiklikke pensione iga aasta aprillikuus indeksiga, mis kasvatab pensione koos palga- ja hinnatõusuga. Pensioniindeks oli 2023. aastal 1,139 ehk keskmiselt tõusis pension 13,9 protsenti, mis oli viimase 15 aasta suurim pensionitõus," märkisid ministeeriumid.

Alates selle aasta 1. jaanuarist suurendati pensionide baasosa ja rahvapensioni määra erakorraliselt 20 euro võrra. Keskmine pension on 1. aprilli 700,02 eurot ehk pensionitõus oli 85 eurot.

"Palkade suurenemise ja majanduskasvu tõttu on 2024. aasta pensioniindeks prognoositult 1,074, 2025. aasta pensioniindeks 1,049 ja 2026. aasta pensioniindeks 1,043, mis toovad kaasa jätkuva pensionide suurenemise. Lisaks suurendab 2023. aastast pensionäride sissetulekut tulumaksuvabastuse erisus, mille kohaselt keskmise vanaduspensioni suurune tulu jääb olenemata vanaduspensioniealise inimese kogutulu suurusest tulumaksuvabaks," selgitasid ministeeriumid.

Samuti maksti eelmise aasta sügisel 200-eurost üksi elava pensionäri toetust, mida makstakse ka järgnevatel aastatel. 2023. aasta alguses suurendati represseeritutele makstavat toetust 230-lt eurolt 292 euroni. Lisaks maksti 2022. aasta novembris hinnatõusu leevendamiseks ühekordset toetust 50 eurot.

Ministeeriumid leiavad, et eelnõu kohta ei ole koostatud mõjuhinnangut eelarve kuludele ja kavandatud kulude katteallikatele. Rahandusministeeriumi hinnangul suurendab eelnõu eelarve kulusid 2027. aastaks 750 miljoni euro võrra aastas võrreldes kehtiva olukorraga.

Arvestades, et tegemist on pikaajalise kohustusega, kus kulud igal aastal järjest suurenevad ja eelarve on lähiaastatel väga pingeline, ei ole võimalik selliseid pensionitõuse järgnevatel aastatel teha,

märkis rahandusministeerium.