04.05.2022 Kolmapäev

Parlament võttis vastu EL-i taastuvenergia direktiivi

Riigikogus läbis kolmanda lugemise eelnõu, millega võetakse üle Euroopa Liidu (EL) taastuvenergia direktiiv.

Direktiiv peab Eesti õigusesse olema üle võetud hiljemalt 30. juuniks.
Direktiiv peab Eesti õigusesse olema üle võetud hiljemalt 30. juuniks. Foto: pixabay

Selle eesmärk on suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist nii kodumajapidamistes kui ka suurtootjate ja -tarbijate tasandil. Eelnõu poolt hääletas 55 riigikogu liiget, vastu oli 18 saadikut ja erapooletuid ei olnud. 

Direktiiv peab Eesti õigusesse olema üle võetud hiljemalt 30. juuniks.

Taastuvenergia direktiivi ülevõtmisega tehtavad muudatused saab jagada sisu ja teemakäsitluste järgi kolmeks – riigi taastuvenergia eesmärgid ja nende arvutamise põhimõtted koos päritolutunnistuste temaatikaga; enda jaoks taastuvast energiaallikast toodetud energia tarbimise hoogustamine ja lihtsustamine, mille hulka kuuluvad planeeringud, haldus-ja loamenetlused; biokütuste säästlikkuse kriteeriumid.