02.01.2023 Esmaspäev

Osaühingut luues pole edaspidi enam miinimumkapitali tarvis

Riik muudab osaühingute regulatsiooni paindlikumaks ja kaotab alates veebruarist äriseadustiku normi, mis nägi ette, et osaühingu osakapital peab olema vähemalt 2500 eurot.

Miinimumkapitali nõue osaühingu loomiseks kaob veebruarist.
Miinimumkapitali nõue osaühingu loomiseks kaob veebruarist. Foto: pixabay

Miinimumkapitali nõue kehtis aastast 1995 ja oli 40 000 krooni, millest sai pärast ühisvaluuta tulekut 2500 eurot. Aastal 2011 muutus äriseadustik selliselt, et füüsilised isikud said osaühinguid asutada ilma sissemakseid tegemata. Sisuliselt tähendas see, et osaühingu asutamisel tuli küll kokku leppida osakapitali suurus – vähemalt 2500 eurot –, kuid sisulise investeeringu tegemise aega oli võimalik edasi lükata.

Veebruarist aga kaob osaühingu asutamisel miinimumkapitali nõue sootuks, mis suunab justiitsministeeriumi kinnitusel senisest enam läbi mõtlema loodava ettevõtte äriplaani, teisalt jälle annab see turuosalistele osaühingu kohta olulist infot.

Veebruarist jõustuv uus äriregistriseadus ja muutuv äriseadustik parandavad justiitsministeeriumi hinnangul majandusaasta aruannete esitamise distsipliini ja loovad ettevõtjatele e-äriregistrisse uued võimalused. Tähtajaks esitatud majandusaasta aruanded võimaldavad hinnata ettevõtte elujõulisust nii partneritel kui ka võlausaldajatel,  mis on oluline ettevõtluskeskkonna usaldusväärsuse tagamiseks. Seadus loob registripidajale uued vahendid aruandlusdistsipliini parandamiseks.

Alates 1. veebruarist jõustuvad ka äriühingute piiriülest liikumist reguleerivad seadusemuudatused. Kui seni oli äriühinguil võimalik piiriüleselt ühineda, siis nüüd lisatakse seadusesse uute võimalustena ka piiriülene jagunemine ja piiriülene ümberkujundamine. See avardab äriühingute tegutsemisvõimalusi euroliidu ühtsel siseturul ning soodustab majanduskasvu ja konkurentsi.

Samas aga muutub rangemaks kontroll piiriülese liikumise tingimuste üle. Näiteks ei ole see võimalik, kui äriühingu suhtes on algatatud saneerimis- või pankrotimenetlus või kriminaalmenetlus. Lisaks täieneb registripidaja kontrollikohustus piiriülese liikumise tõendi väljaandmisel.

Justiitsminister Lea Danilson-Järg tõi hiljutise olulise muudatusena välja ka äriregistritasude kaotamise lõppenud aasta oktoobrist, mis tähendab, et äriregistri info on nüüd kõigile kättesaadav – see muudab ärikeskkonna läbipaistvamaks ja usaldusväärsema

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255