27.01.2022 Neljapäev

Osaühingu asutamisel kaob miinimumkapitali nõue

Justiitsminister Maris Lauri tutvustas eile riigikogule ettevõtlusega seotud seadusandluse moderniseerimise projekti käigus valminud äriregistri seaduse eelnõu, millega muu hulgas kaob 1995. aastast kehtiv miinimumkapitali nõue.

Maris Lauri, justiitsminister
Maris Lauri, justiitsminister Foto: riigikogu.ee

2014. aastal alguse saanud ühinguõiguse revisjoni käigus on ühingute tegevust puudutav seadusandlus justiitsministeeriumi eestvedamisel läbinud põhjaliku, sisulise ja süsteemse analüüsi eesmärgiga seda nii ühtlustada kui ka ajakohastada, teatas ministeerium. 

"Eestis ettevõtlusega tegelejatele täna kehtiv seadusandlus on kahtlemata konkurentsivõimeline ja edu soosiv. See aga ei tähenda, et saaksime puhata. Muutused maailmas vajavad meie pidevat valmisolekut reageerida ja ajakohastada regulatsioone ja võimalusi," kommenteeris Lauri.

Revisjoni tagasiside põhjal seni valminud eelnõudest mahukaim, äriregistri seaduse eelnõu ühtlustab kõikide juriidiliste isikute registrimenetluse. Samuti muutub selle alusel mitmes aspektis paindlikumaks osaühingute regulatsioon, näiteks kaob osaühingu asutamisel miinimumkapitali nõue. 

"Kui praegu valitakse osaühingu asutamisel valdavalt automaatselt seaduses kehtestatud miinimumkapital, mida ei pea ka sisse maksma ja mis seetõttu ei ütle suurt midagi osaühingu usaldusväärsuse ja asutamise läbimõelduse kohta, siis edaspidi selle võimaluse puudumisel annab valitud ja sisse makstud osakapital vajalikku informatsiooni osaühingu usaldusväärsuse kohta ka kolmandatele isikutele," selgitas Lauri muudatuse tagamaid.

Paindlikkust luuakse ka teistele äriühingutele, näiteks antakse e-äriregistrisse võimalus broneerida ärinime kuueks kuuks, et oleks paremini võimalik äriühingu asutamist ette valmistada ja sobiv ärinimi oleks olemas äriregistrile avaldust esitades. 

Ministri sõnul võidavad kõik aga suurenevast õiguskindlusest, mis on mitmete muudatuste peamine eesmärk.

Kõige kaalukama muudatuse tulemusel hakatakse osaühingu osanike nimekirja pidama äriregistris, mis muudab tehingud osadega senisest õiguskindlamaks ja võimaldab osa heauskset omandamist,

tõi Lauri välja. 

Ministri sõnul loodetakse, et selgemalt struktureeritud nõudmised riigi poolt tagavad ka ettevõtjate parema aruandlusdistsipliini. E-äriregistris saab senisest enam tuua välja info probleemsete juriidiliste isikute kohta ja aruandluskohustuste mitte täitmisel on võimalik antud juriidiline isik registrist kiiremini ka sootuks kustutada.