22.11.2022 Teisipäev

Menetlusse võeti eelnõu riigigarantii andmise kohta

Riigikogu juhatuse otsusega võeti täna menetlusse eelnõu riigigarantii andmise kohta.

Kohustused tekivad, kui garantii realiseerub ning Eesti peab tasuma Euroopa Komisjonile tagatisnõude alusel küsitud summad.
Kohustused tekivad, kui garantii realiseerub ning Eesti peab tasuma Euroopa Komisjonile tagatisnõude alusel küsitud summad. Foto: pixabay

EL-i nõukogu kiitis 20. septembril heaks otsuse anda Ukrainale laenudena 5 miljardi euro ulatuses makromajanduslikku finantsabi. Laenuriskide maandamiseks kasutatakse EL-i eelarve ühise eraldisfondi võimalusi ning liikmesriikide garantiisid. Liikmesriikide garantii katab ka varem, tänavu 12. juulil kokku lepitud 1 miljardi euro suuruse Ukraina finantsabi paketi laenu kahjuriski.

Eelnõu näeb ette Euroopa Komisjonile riigigarantii summas 7 402 387 eurot. Pärast otsuse heakskiitmist sõlmitakse komisjoni ja Eesti vahel tagatisleping.

Otsuse rakendamine ei too Eestile kaasa vahetuid otseseid kohustusi. Kohustused tekivad, kui garantii realiseerub ning Eesti peab tasuma Euroopa Komisjonile tagatisnõude alusel küsitud summad.

Enne liikmesriikidele tagatisnõude esitamist on komisjonil kasutada ka EL-i ühise eraldisfondi vahendeid summas 540 miljonit eurot, sealhulgas intressi- ja halduskulude katteks.

Ukrainale antavad laenud on pikaajalised, nende keskmine pikkus on 25 aastat ning laenud struktureeritakse nii, et tagasimaksed algavad, kui Ukrainal on neid jõukohane maksta. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.