13.10.2020 Teisipäev

Loomatervise õigusaktid soovitakse liita veterinaarseaduseks

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile veterinaarseaduse eelnõu, millega soovitakse ajakohastada loomatervishoidu käsitlevaid õigusakte ning viia need vastavusse Euroopa Liidu (EL) uue loomatervise määruse nõuetega.

 Eelnõuga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis.
Eelnõuga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis. Foto: pixabay

Maaeluminister Arvo Alleri sõnul eelnõu olulisi sisulisi muudatusi kaasa ei too.

Seaduse vastuvõtmisega veterinaaria ja loomatervishoiu üldised põhimõtted ei muutu. Kolm senist seadust liidetakse ühiseks veterinaarseaduseks, seega edaspidi saab kõik nõuded kätte ühest õigusaktist,

rääkis Aller ministeeriumi pressiesindaja teatel.

Loomatervishoidu reguleerivad praegu veterinaarkorralduse seadus, loomatauditõrje seadus ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seadus. Uus veterinaarseadus hõlmab kõigi kolme seaduse asjakohaseid sätteid. EL-i vahetult kohalduvates õigusaktides sätestatut uues seaduses ei korrata.

Seadus jõustub kava kohaselt järgmise aasta 21. aprillil, ühel ajal EL-i loomatervise määrusega. Eelnõuga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes