28.02.2024 Kolmapäev

Liiklusregistrist sõidukite kustutamine muutub lihtsamaks

Kliimaminister Kristen Michal saatis kooskõlastusringile eelnõu, mille eesmärk on korrastada liiklusregistrit ning muuta selgemaks sõidukite kogumise ja töötlemisega seotud nõudeid.

Eelnõuga muudetakse liiklusseadust, jäätmeseadust ja riigilõivuseadust.
Eelnõuga muudetakse liiklusseadust, jäätmeseadust ja riigilõivuseadust. Foto: pixabay

„Täna on liiklusregistris pea 300 000 peatatud kandega sõidukit, millest paljude puhul pole teada, kas need sõidukid enam eksisteerivad. Muudatustega soovime registrit korrastada, lihtsustades omanikel sõidukite registrist kustutamist. Samuti loome tingimused, et selliseid sõidukeid registrisse enam juurde ei lisanduks,” sõnas kliimaminister Kristen Michal.

Seni pole omanikel olnud võimalik sõidukeid ilma lammutustõendita registrist kustutada. Tulevikus on see võimalik ehk ilma lammutustõendita saab registrist kustutada sõidukeid, mis on hävinenud või mille asukohta omanikud ei tea – seda kuni 2025. aasta lõpuni lõivuvabalt.

Automaatselt kustutatakse 2026. aasta novembrist registrist sõidukid, mille registrikanne on sama aasta 1. juuli seisuga olnud peatatud kauem kui seitse aastat. 

Seni peatati sõiduki registrikanne automaatselt, kui oli möödunud kaks aastat tehnoülevaatuse ja liikluskindlustuse kehtivusest. Edaspidi kanne automaatselt ei peatu – kui omanik ei soovi sõidukit kasutada, siis tuleb otsustada, kas sõiduk müüa, viia lammutuskotta või kui on soov sõiduk millalgi uuesti kasutusele võtta, siis see ajutiselt kuni kaheks aastaks registrist kustutada. Vajadusel on võimalik seda perioodi pikendada – see eeldab sõiduki olemasolu tõendamist ning teatud juhtudel riigilõivu tasumist. 

Eelnõuga tehakse muudatus ka jäätmeseaduses, et muuta romusõidukite äraandmine inimese jaoks lihtsaks ja selgeks. Muudatusega saavad inimesed seaduslikult ära anda autosid, mis on registrist kustutatud ja nende kinnistul, aga ei ole nende nimel. Selleks, et hoida ära kustutatud sõidukite kogumist ärilisel eesmärgil, ei maksta selliste sõidukite äraandmise eest tasu. Lisaks tuuakse selgelt välja, et jäätmekäitlejal on kohustus võtta vastu ka osaliselt lammutatud sõidukeid. 

„Need ei ole uued põhimõtted, vaid pigem täpsustame juba kehtivaid nõudeid. Praktikas on ilmnenud, et osapooled on romusõidukite tagasivõtmise kohustusi erinevalt tõlgendanud ja see on tekitanud arusaamatusi,“ lisas minister. „Muudatused on mõeldud eeskätt selguse loomiseks – eesmärk on, et romusõidukite kogumine ja töötlemine toimuks ühtsete ja arusaadavate reeglite järgi.“

Eelnõuga muudetakse liiklusseadust, jäätmeseadust ja riigilõivuseadust.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255