11.04.2024 Neljapäev

Lapsehoiust saab järgmisest aastast alushariduse osa

Valitsus kiitis täna heaks ja saatis riigikokku eelnõu, mis muudab lapsehoiu järgmisest aastast alushariduse osaks ning lapsehoid sotsiaalteenusena jääb kehtima üksnes suure hooldus- ja abivajadusega lastele.

Alusharidust peab lasteaias ja lastehoius õppekava alusel pakkuma eesti keeles.
Alusharidust peab lasteaias ja lastehoius õppekava alusel pakkuma eesti keeles. Foto: pixabay

Eelnõu järgi peab kohalik omavalitsus tagama kõigile oma elanike 1,5-3-aastastele lastele vanema soovil lastehoiukoha ning 3-7-aastastele lastele lasteaiakoha. Alusharidust peab lasteaias ja lastehoius õppekava alusel pakkuma eesti keeles. Eralasteaias, kellele omavalitsus ei ole volitanud enda ülesande täitmist, võib õppe- ja kasvatustegevus toimuda eesti keelest erinevas keeles, kuid tagada tuleb eesti keele õpe alushariduse riikliku õppekava alusel. 

Muutuvad lastehoius ja lasteaias töötavatele inimeste kvalifikatsiooninõuded. Direktoril on vajalik magistrikraad ja lapsehoidjal vähemalt lapsehoidja kutse neljas tase. Uudsena kehtestatakse nõuded abiõpetajale, kellel peab olema vähemalt keskharidus ja lapsehoidja kutse või pedagoogilised kompetentsid ja eesti keele oskus nõutud tasemel.

Seaduse jõustumisel ei pea kohalik omavalitsus enam lastehoiu ja lasteaia pidamiseks haridus- ja teadusministeeriumilt koolitusluba taotlema. Lisaks saavad vanemad taotleda tulumaksutagastust ka lastehoius käiva lapse eest, praegu on see võimalik vaid lasteaias ja -sõimes käiva lapse puhul.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul on uue alusharidusseaduse peamiseks sihiks parandada alushariduse kättesaadavust ja tõsta kvaliteeti. “Soovime luua ühtse alushariduse süsteemi, mis seob lastehoiu  ja lasteaia teenuse. Muudatus lähtub laste ja perede vajadustest ning loob kvaliteetsed tingimused laste arengu toetamiseks ja võrdse ligipääsu alusharidusele. Pikaajaliseks eesmärgiks on leida lasteaiakohtade puuduse probleemile süsteemne lahendus, mis võimaldab lastel saada kvaliteetset alusharidust ning aitab peredel ühitada oma töö- ja pereelu," ütles Kallas.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on alushariduse ja lapsehoiu seadus kauaoodatud muudatus, mis loob perede jaoks tugeva aluse abivajaduse õigeaegseks märkamiseks ja seeläbi ka vajaduspõhiseks sekkumiseks. “Seadusemuudatusega ei oleks enam puudega ja raske tervisliku seisundiga lastele eri- või tõhustatud toe pakkumiseks kohustuslik Rajaleidja soovitus, vaid saame lapsi toetada koheselt ja ennetada nii ka toevajaduse suurenemist,” lisas Riisalo.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255