30.06.2022 Neljapäev

Kohtuekspertiisi seaduse muudatused annavad võimaluse digilahanguks

Valitsus kiitis heaks eelnõu, mis võimaldab kohtuekspertiisi valdkonnal minna üle digitaalsete lahenduste kasutamisele ning muudab kohtuekspertiisid kiiremaks ja kvaliteetsemaks.

Muudatustega tagatakse kohtuekspertiisi valdkonna õiguslik valmisolek üleminekuks täielikult digitaalsele kohtumenetlusele.
Muudatustega tagatakse kohtuekspertiisi valdkonna õiguslik valmisolek üleminekuks täielikult digitaalsele kohtumenetlusele. Foto: pixabay

"Teaduse ja tehnika arenguga on viimastel aastatel oluliselt muutunud kohtulike ekspertiiside tellimise vajadus ja neile esitavad nõuded. See on kuritegevuse avastamise ja ennetamise mõistes ülimalt oluline valdkond, mis vajab pidevat kaasajastamist ja uudseimate tehnikate rakendamist," ütles justiitsminister Maris Lauri.

Muudatustega tagatakse kohtuekspertiisi valdkonna õiguslik valmisolek üleminekuks täielikult digitaalsele kohtumenetlusele, näiteks tekib eelnõuga võimalus nn digilahanguks.

"Muudatus annab kohtuarstile võimaluse teatud juhtudel nn täislahangust loobuda ja teha selle asemel digilahang ehk radioloogiline uuring. See aitab hoida kokku väga nappi kohtuarstide ressurssi. Tehniline võimekus ja väljaõppinud personal, et digilahanguid nii Tallinnas kui Tartus teha, on Eesti kohtuekspertiisi instituudis olemas," rääkis justiitsminister.

"Mõne raske kuriteo lahendamiseks on vajalik kasutada kahtlustatavate või süüdistatavate näokujutisi või häälenäidiseid, mida uued tehnoloogilised lahendused võimaldavad koguda ja töödelda ning selleks tuleb luua korrektne juriidiline alus," märkis Maris Lauri.

Lisaks muudetakse eelnõuga ühetaoliseks sõrmejälgede, DNA ning näokujutiste ja häälenäidiste võtmise ning kasutamise ja isikuga seostamise andmete hoiustamise ja töötlemise alused, et tagada parem isikuandmete kaitse nõuete järgimine ja seeläbi tagatakse põhiõiguste suurem kaitse biomeetria kasutamisel.

Veel võetakse eelnõuga eesmärgiks kohtuekspertiisi kui teenuse kiirem ning parem kättesaadavus ja kvaliteet. Muudatused annavad menetlejale selgemad suunised, millal saab tellida ekspertiisi riiklikust ekspertiisiasutusest ja millal tuleb pöörduda registreeritud eraeksperdi poole. Samuti selle, millise kvaliteediga tulemust on ühel või teisel juhul oodata ning kuidas, millal ja millistel tingimustel on võimalik ekspertiisi tellida välismaalt.

Riiklikult tunnustatud eksperdi nimi muutub edaspidi registreeritud eraeksperdiks ja muutuvad ka mitmed kohtuekspertiisiga seotud mõisted ning ekspertiiside hinnakirja põhimõtted.