15.11.2023 Kolmapäev

Kohtud tahavad palgakärpe asemel paremat menetlust ja organisatsiooni

Riigikohtu direktor ja kohtunikud ning ka esimese ja teise astme kohtujuhid ja kohtunikud on koostöös välja töötanud ettepanekud meetmeteks, mida rakendada kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse (KRAPS) muutmise raames kavandatava palgakärpe asemel.

Pakutud meetmed hõlmavad muu hulgas riiglõivude tõstmise läbi kohtusüsteemi eelarveliste võimaluste suurendamist ning kohtumenetluse efektiivsuse ja kohtuorganisatsiooni tõhususe tõstmist.
Pakutud meetmed hõlmavad muu hulgas riiglõivude tõstmise läbi kohtusüsteemi eelarveliste võimaluste suurendamist ning kohtumenetluse efektiivsuse ja kohtuorganisatsiooni tõhususe tõstmist. Foto: pixabay

Pakutud meetmed hõlmavad muu hulgas riiglõivude tõstmise läbi kohtusüsteemi eelarveliste võimaluste suurendamist ning kohtumenetluse efektiivsuse ja kohtuorganisatsiooni tõhususe tõstmist, märkis riigikohtu esimees Villu Kõve kirjas rahandusministeeriumile. Samuti võiks kohtusüsteemi esindajate vaates sulgeda mõned väiksemad kohtumajad. 

Näiteks tehti ettepanek tõsta 2024. aasta 1. septembrist valikuliselt ja keskmiselt 15–50 protsenti...


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

right banner 2024 est konference