17.05.2024 Reede

Karis kuulutas välja e-valimiste seaduse muudatused

President Alar Karis andis täna heakskiidu riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusele, mis puudutab e-hääletamise regulatsiooni.

Alar Karis, Eesti Vabariigi president
Alar Karis, Eesti Vabariigi president Foto: president.ee

Elektroonilise hääletamise toimimist sisuliselt ja tehniliselt nende muudatustega ei muudeta. Seadus ei täpsusta, millised on need tehnilised vahendid, millest võimaldatakse elektrooniliselt hääletada.

Elektroonilisel hääletamisel nähakse ette  valija isiku tuvastamise regulatsioon. Samuti luuakse õiguslik alus lisaks ID-kaardiga isiku tuvastamisele teiste e-identimise süsteemide kasutusele võtmiseks.

Seadusega sätestatakse selgelt ka võimalus kasutada edaspidi valimistel m-hääletamist. Muudatuse kohaselt hindab tehniliste lahenduste sobivust vabariigi valimiskomisjoni enne iga valimist ning määratleb kasutatavad operatsioonisüsteemid oma otsusega.

Seadusega kõrvaldatakse viimastel valimistel e-hääletamise regulatsioonis ilmnenud kitsaskohad, millele on tähelepanu juhtinud riigikohus. Õigusselguse huvides täiendati seaduses riigi valimisteenistuse ülesandeid ja vastutust valimistega seonduvate infosüsteemide arendamisel ja haldamisel, samuti rahastamist ning lisati võimalus kaasata infosüsteemide arendamisse, haldamisse ja küberturvalisuse tagamisse nii Riigi Infosüsteemide Amet kui ka teisi pädevaid asutusi ja isikuid.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255