16.02.2024 Reede

Justiitsministeerium kavandab vääteotrahvide suurendamist

Justiitsministeerium plaanib väärteokaristuste eest määratavate rahatrahvide ja hoiatustrahvide suurendamist ning küsib siseministeeriumi arvamust, kui suured peaksid trahvid edaspidi olema.

Väärteokaristuste trahvi määrad on püsinud alates 2002. aastast.
Väärteokaristuste trahvi määrad on püsinud alates 2002. aastast. Foto: pixabay

Justiitsministeerium palub siseministeeriumil selgitada põhjalikumalt oma seisukohta trahviühiku ja hoiatus- ning mõjutustrahvide võimalikule muutmisele ning küsib kui palju tuleks trahve muuta. Ühtlasi tahab justiitsministeerium teada, kas muutmise aluseks on soov vähendada rikkumiste arvu ja tagada parem liikluskord või on sealjuures oluline ka politsei- ja piirivalveameti poolt määratavate trahvide põhjal eeldatav lisatulu riigieelarvesse. 

„Samas on isikule määratava trahvi põhieesmärk suunata teda just õiguspärasele käitumisele, kuid liiklusrikkumiste tase on püsinud viimastel aastatel praktiliselt muutumatuna, samuti nende tagajärgede, näiteks inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv,” märkis justiitsminister Kalle Laanet siseministeeriumile saadetud pöördumises.

Väärteokaristuste trahvi määrad on püsinud alates 2002. aastast. Praegu on üheks trahviühikuks 4 eurot. Hoiatustrahvid, välja arvatud sõidukiiruse ületamise eest määratava trahvi arvutamise aluseks olev summa ei ole muutunud alates 2008. aastast.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255