21.02.2022 Esmaspäev

Isamaa algatas eelnõu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks

Isamaa fraktsioon andis riigikogule täna üle eelnõu, mille eesmärk on välistada põhikooli lõpueksamitel lävendite kaotamine ja sätestada seaduses, et põhikooli lõpetamiseks on vajalik sooritada kõik lõpueksamid vähemalt rahuldava tulemusega.

Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Riigikogu liige
Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Riigikogu liige Foto: Riigikogu

Põhikooli lõpueksamite otsustamine peaks Isamaa hinnangul olema riigikogu pädevuses.

Eelnõu üle andnud Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa sõnul võib eksamid tingimuslikult lõpetamisest lahti siduda vaid erandkorras pandeemia ajal. 2022. aasta veebruaris tuli aga minister Liina Kersna välja algatusega, mis tähendab seni kehtinud süsteemi muutmist.

"Viimasel kohtumisel kultuurikomisjoniga nimetas minister seda arutelu lausa maailmavaateliseks. Mina ideoloogiliselt teemale ei läheneks ja arvan, et küsimus on väga praktiline, taandudes küsimusele, kas ja kuidas teostada kontrolli põhikoolilõpetaja teadmiste, oskuste ja pädevuste üle," ütles Kubits.

"Minu hinnangul saab eksamitulemuste põhjal riik informatsiooni kooliastme teadmiste kvaliteedi kohta ning õppeasutused tagasisidet aastate vältel tehtud tööle. Pered ja eelkõige õppurid ise saavad eksamisoorituste kaudu ülevaate omandatud teadmistest ja liikuda nn haridustorustikus või tööturul edasi. See on oluline tööturu vaatest, aga ka riigiametnikele ja poliitikutele, saamaks aru, kus on kitsaskohad ja millises suunas haridussüsteem tervikuna liigub," lisas ta.