28.02.2024 Kolmapäev

Euroopa Parlament tahab luua e-juhiloa ja ühtlustada lubade tingimusi

Euroopa Parlament tahab luua e-juhiloa ja ühtlustada autokoolide õppekava, kuid jätta juhiloa väljastamisele või uuendamisele eelneva tervisekontrolli vajalikkuse riigi otsustada.

Parlament tahaks Euroopa Liidus kasutusele võtta ka e-juhiloa, mida saaks ette näidata näiteks mobiiltelefonist.
Parlament tahaks Euroopa Liidus kasutusele võtta ka e-juhiloa, mida saaks ette näidata näiteks mobiiltelefonist. Foto: pexels

Euroopa Liidus hukkub liikluses igal aastal enam kui 20 000 inimest. Selle kurva näitaja alandamiseks on Euroopa Liit võtnud töösse mitu õigusakti ettepanekut, mis peaksid üheskoos liiklusohutust märgatavalt parandama ning ühtlustama ka juhilubade väljastamise, kasutamise ja äravõtmise tingimusi.

Parlamendi hinnangul peaksid autojuhid oskama tegelikke liiklusolusid paremini hinnata ja märkama rohkem ka kaasliiklejaid, kes on nendest haavatavamad (jalakäijad, lapsed, jalgratturid, elektritõukerataste kasutajad. Seepärast tuleks sõidueksamil pöörata tähelepanu lumistes ja libedates oludes sõitmisele, telefoni ohutule kasutamisele autos, pimedate nurkadega arvestamisele, auto juhiabisüsteemide tundmisele ning ohutu hetke valimisele sõiduki ukse avamiseks.

Parlament tahaks ühtlasi, et veoki- ja bussijuhiload kehtiksid edaspidi viis aastat ning mootorratta- ja autoload 15 aastat. Samas ei toeta parlament komisjoni ettepanekut lühendada eakamate inimeste juhilubade kehtivust. See oleks parlamendi meelest diskrimineeriv, piiraks inimeste liikumisvabadust ja töövõimalusi ning takistaks ühiskondlikus elus osalemist.

See, kas juht peab enne loa saamist või vahetamist läbima tervisekontrolli või mitte, peaks parlamendi meelest jääma endiselt liikmesriigi otsustada. Praegu võib inimene mõnes liikmesriigis oma juhtimiskõlblikkust ja tervislikku seisundit ise hinnata ning parlament ei soovi seda keelata. Sellegipoolest ärgitab parlament liikmesriike kaaluma võimalust kehtestada kohustuslik tervisekontroll, mille käigus kontrollitaks vähemalt juhi nägemist ja südamerikete ohtu. Lisaks tahab parlament, et liikmesriigid ärgitaksid inimesi märkama vaimseid ja tervislikke probleeme, mis võivad muuta liiklemise ohtlikuks.

Parlamendi meelest tuleks uutele ja kogenematutele juhtidele kehtestada kogu Euroopa Liidus vähemalt kaheaastane katseaeg, mille jooksul kehtiksid neile liiklusohtliku olukorra põhjustamise või joobes juhtimise eest rangemad karistused.

Kutseliste juhtide nappuse leevendamiseks tahaks parlament lubada veokite või kuni 16-kohaliste väikebusside rooli juba 18-aastaseid noori, kui neil on kutseoskuse tunnistus. Lisaks lubaks parlament kogenud juhi kõrval autosid ja veokeid juhtima 17-aastased, kellel ei oleks siiski lubatud veel üksi sõita.

Parlament tahaks Euroopa Liidus kasutusele võtta ka e-juhiloa, mida saaks ette näidata näiteks mobiiltelefonist ning mis oleks samaväärne füüsilise juhiloaga.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255