23.09.2022 Reede

Ehitajatel on nüüd paremad võimalused saamata jäänud töötasu väljanõudmiseks

21.09. võeti vastu Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 599 SE.

Seadusemuudatustega viiakse Eesti õigus kooskõlla lähetatud töötajate direktiiviga.
Seadusemuudatustega viiakse Eesti õigus kooskõlla lähetatud töötajate direktiiviga. Foto: pixabay

Riigikogu võttis 21.09. vastu seadusemuudatused, millega ehitajad saavad võimaluse nõuda saamata jäänud töötasu ettevõtjalt, kes tellis nende tööandjalt ehitustöid.

  • Töötaja peab esmalt töötasu nõudega pöörduma oma tööandja vastu.
  • Kui töötasu ei õnnestu nelja kuu jooksul alates täitemenetluse alustamisest kätte saada, saab töötasu nõuda ettevõttelt või FIE-lt, kes ehitustööd tellis.
  • Ehitustööde tellija vastutab iga saamata jäänud kuupalga kohta ühe alampalga ulatuses, mis on 2022. aastal 654 ja 2023. aastal 725 eurot.

„Astume...

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.