TRK 1140x140 ee gif
27.06.2019 Neljapäev

Tudengid eelistavad avalikule sektorile tööd erafirmas

Kantar Emori tööandjate maine uuringu kohaselt on avaliku sektori populaarsus tudengite seas kümne aastaga kahanenud ligi kaks korda, samal ajal on kasvanud õppurite soov töötada eraettevõttes.

Võrreldes eelmise aastaga on huvi siduda oma tulevane tööelu eraettevõtetega isegi veidi kahanenud, ent vahe avaliku sektoriga on siiski suur, teatas Kantar Emor.

43 protsenti küsitletud tudengitest eelistab töötada kas kindlasti või pigem eraettevõttes, sellal kui avalikus sektoris sooviks töötada 12 protsenti. Veel kümme aastat tagasi eelistas erasektorit 36 protsenti, avalikku aga 21 protsenti küsitletuist.

Kantar Emori uuringuspetsialist Kaisa Esko ütles pressiteates, et nii toona kui ka praegugi on enam-vähem sama palju ehk 40 protsendi ringis neid, kelle jaoks pole ses küsimuses vahet.

Ülikoolide ja kõrgkoolide tudengite jaoks on tööandja valikul jätkuvalt ülekaalukalt olulisim konkurentsivõimeline palk, seda nimetasid kolme kõige tähtsama teguri seas pea pooled õpilased.

Võrdselt ligi kolmandik mainis kolme olulisima hulgas ka avatud ja sõbralikku tööõhkkonda ning paindlikku tööajakorraldust – just viimase tähtsus on võrreldes eelmise aastaga tublisti suurenenud.

27 protsenti nimetas kolme peamise valikukriteeriumi hulgas ka töötajate väärtustamist tööandja poolt, viiendik stabiilset töökohta ning 18 protsenti seda, et töö oleks huvitav ja vaheldusrikas.

Kui Kantar Emor küsis tudengitelt, milline ettevõte või organisatsioon on nende arvates Eesti parim tööandja, mainis suurim osa ehk seitse protsenti TransferWise'i, järgnesid Eesti Energia, Telia, Cleveron ning Swedbank.

Seejuures on Swedbanki populaarsus võrreldes eelmise aasta kümne protsendiga kahanenud tervelt kaks korda. Huvi panganduse vastu üldiselt on kahanenud.

Tudengid hindavad kõige kõrgemalt IT-sektori mainet. 64 protsenti õppuritest kaaluks aga hea meelega ka töötamist mõnes Eesti ülikoolis.

Kantar Emor küsitles tänavu aprillis läbi viidud uuringus 700 ülikoolide ja kõrgkoolide bakalaureuse- ja magistriõppe tudengit, kes omandavad haridust tehnilistel, loodusteaduse või majanduse ja juhtimise erialadel.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes