04.10.2010 Esmaspäev

Maaelu mitmekesistamiseks laekus PRIAsse poole miljardi krooni jagu rahataotlusi

Tegemist on Maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) meetme 3.1 suurprojektide taotlusvooruga, kus toetuse suurus on 1,56-4,69 miljonit krooni. See investeeringumeede on mхeldud maapiirkonna mikroettevхtjatele selleks, et toetada mahukamaid projekte, mis edendaksid majandustegevust ka vдljaspool traditsioonilist pхllumajandustootmist, looksid uudseid tццkohti, pakuksid maaelanikele kohapeal erinevaid teenuseid, mida muidu peaks linnast otsima ning pхllumajandustootjatele vхimalusi oma toodangut teenuse korras tццdelda. Ьldjuhul pхllumajandustootjad sellest meetmest toetust ei saa; erandiks on need, kes tahavad turustamiseks bioenergiat toota.

Kдesolevas taotlusvoorus esitati kхige rohkem taotlusi Saaremaalt (24 tk/82 mln kr), Valgamaalt (17 tk/62 mln kr), Pхlvamaalt (16 tk/55 mln kr). Kхige rohkem soovitakse raha uute hoonete pьstitamiseks ja olemasolevate jдtkamiseks, samuti masinate ja seadmete ostuks – kokku ьle 370 mln krooni. Nagu eelmistelgi aastatel, on suurim osa taotlustest esitatud maaturismi, majutusteenuste ja aktiivse puhkuse valdkonna ettevхtjailt.  Ka tootmissektor on esindatud: viljakuivati, biogaasi koostootmisjaam, villatootmine, sepiste valmistamine, pagaritццstus, taara ja kaubaaluste valmistamine, mineraalvee villimine ja palju muud.
ҐPRIA varasem kogemus maaelu mitmekesistamise meetme taotlusdokumentide vastuvхtmisel on nдidanud, et paljud taotlused on koostatud kiirustades – osa vajalikke pabereid jддb esitamata, andmetes on vigu,ґ nendib PRIA arengutoetuste osakonna piirkonnabьroo peaspetsialist Ьlle Kello.  
Tдnavu kevadel kehtima hakanud korra kohaselt paneb PRIA investeeringumeetmete kohta info ja juhendid oma kodulehele hiljemalt kuu enne taotlusvooru algust. Kui siiski laekub vigaseid taotlusi, anname puuduste kхrvaldamiseks aega taotlusvooru viimase pдevani. Kui taotlust korrektseks teha ei jхua, vхib PRIA jдtta selle lдbi vaatamata.
ҐHiljuti lхppenud taotlusvooru eelviimaseks pдevaks oli PRIAsse jхudnud vaid 41 taotlust, ьlejддnud  112 toodi vхi saadeti e-postiga viimasel pдeval vхi postitati kirja teel. Seega ei jдta viimasel pдeval taotluse esitajad ise endale enam vхimalust taotlust parandada,ґ ьtles Ьlle Kello.
Selliseid taotlusi, mis PRIA hinnangul vхivad olla puudulike dokumentide tхttu mittekorrektsed ja jддda lдbi vaatamata, on seekordses taotlusvoorus kuni 20 (summas 67 mln krooni).

PRIAs algab nььd korrektselt vormistatud taotluste menetlemine ja hindamise teel pingeritta seadmine. Toetuse mддramise/mittemддramise otsused tehakse kхigile korraga hiljemalt 100 tццpдeva jooksul ehk 1. veebruariks 2011.

Maaelu arengukava meetme 3.1 kolmes varasemas taotlusvoorus esitatud 820 taotlust (1,1 miljardi kr kohta), 545 projektile on mддratud 634 mln kr toetust. Tдnavu augustikuu lхpuks oli lхpetatud 127projekti ja vдlja makstud 204 mln krooni.
Maaelu arengukava investeeringutoetusi rahastab 25% ulatuses Eesti riik, 75%  Maaelu Arengu Euroopa Pхllumajandusfond. Toetuste tingimused tццtab vдlja pхllumajandusministeerium, PRIA ьlesanne on toetuste menetlemine ja taotlejate kontrollimine.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes