gif Company 930x140 ee

 

02.11.2010 Teisipäev

Avanes alameetme ґTeadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine 2. taotlusvoor 01.11.2010

Taotlused saab esitada elektrooniliselt Eesti Teadusinfosьsteemi keskkonnas.
Alameetme raames on хigus toetust taotleda Eesti teadus- ja arendusasutusel, mis on taotlusvooru vдljakuulutamise aastal baasfinantseerimise subjekt.
Taotlusvoorust toetatavate projektide abikхlblikkuse perioodi algus on 1.01.2010 ning abikхlblikkuse perioodi kestus on 2 aastat alates taotluse rahuldamise otsuse tegemise kuupдevast, kuid mitte hiljem kui 31.12.2015. Toetusssumma ьlempiirid asutuste poolt esitatavate taotluste ning ьlem- ja alampiirid taotlustes sisalduvate projektide osas on kehtestatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt rakendusьksusele SA Archimedes 11.10.2010 saadetud ettepanekus avatud taotlusvooru vдljakuulutamiseks.

Toetuse andmise ьldeesmдrgiks on teadus- ja arendusasutuste konkurentsivхime edenemist ja strateegiliste eesmдrkide tдitmist toetava teadustцц lдbiviimisega seotud infrastruktuuri kaasajastamine.
Taotluse esitaja leiab informatsiooni ka siit .

Meedet toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes