gif Company 930x140 ee

 

20.09.2010 Esmaspäev

Trichet kiitis Eesti eelarvepoliitikat ja kohanemisvõimet

Usaldusväärne eelarvepoliitika on Trichet sõnul Euroopa majandus- ja rahaliidu poliitikaraamistiku otsustava tähtsusega element.

Trichet märkis ära Eesti märkimisväärsed eelarve konsolideerimise meetmed ja lisas, et need on oluliselt kaasa aidanud Eesti püüdlustele ühineda euroalaga.

Samas sõnas Trichet, et Eesti poliitikakurss nõudlussurve ja makromajanduse kasakaalustamatuse ohjeldamisel oleks pidanud olema rangem. Katsed pidurdada palga- ja laenukasvu osutusid ebatõhusaks.

Trichet sõnul taastub Eesti konkurentsivõime järk-järgult. Selle protsessi toetamiseks on oluline nominaalpalkade jätkuv kohanemine. Ta tõi esile 10-protsendilise nominaalpalga alanemise avalikus sektoris eelmisel aastal.

Konkurentsivõime taastamiseks ja madala inflatsiooni hoidmiseks peab palgakasv olema kooskõlas tööviljakusega, märkis Trichet.

Euroopa Keskpanga juhi sõnul peab Eesti tegema jõupingutusi sisemiste ressursside ümbersuunamiseks ekspordile suunatud kõrge lisandväärtusega sektoritesse.

Trichet rõhutas majanduse jätkusuutlikkuse tagamise olulisust. Jätkusuutlikkuse puudumine tekitab tõsiseid majanduslikke probleeme ja võiks mõjuda negatiivselt teistele euroala riikidele ja euroalale tervikuna.

Trichet märkis, et Eesti kogemus võib aidata mõnd teist riiki toime tulla suure kohanemisvajadusega.

BNS


gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes