Lisaraha otsiv minister peab tervishoius käivitama ka süsteemsed muutused ja tegema ära hädavajalikud reformid, sest vastasel juhul rahaprobleemid üksnes süvenevad – Eesti elanikkond vananeb ja makse maksev tööealine elanikkond väheneb, rõhutab Eesti Tööandjate keskliidu tervise töörühma juht Kadri Mägi-Lehtsi ERR arvamuskülgedel.

Täna Arenguseire Keskuse avaldatud raporti kohaselt võib Eesti tervishoius järgmise viie aasta jooksul tekkida rahastuskriis. 

Eesti Õdede Liit ja Eesti Õendusjuhtide Ühing saatsid peaminister Jüri Ratasele pöördumise, milles juhitakse tähelepanu õdede suurele puudusele ja palutakse kasutusele võtta meetmed tervishoiusektori toimepidevuse tagamiseks.

Eriolukorra lõpp toob mitmeid muudatusi ka tervishoius, nii sai eile viimast päeva esitada patsiendiportaalis digilugu.ee haiguslehe avamise taotlust, samuti lõpeb tänasest esimese kolme haiguspäeva hüvitamine ning lisaks pikenevad eriolukorra ajal aegunud eriarsti saatekirjad poole aasta võrra.

Valitsus kiitis täna heaks määruse, millega eraldatakse haigekassale 2020. aasta lisaeelarvest tervishoiu erakorraliste kulude katmiseks enam kui 213,2 miljonit eurot. Sellest ligi 40,7 miljonit läheb töövõimetushüvitiste ning 172,5 miljonit eurot tervishoiusüsteemi kulude katmiseks, teatas sotsiaalministeerium.