Riigihangete seaduse eelnõu on juba tekitanud diskussiooni riigihangete läbipaistvuse üle. Kindlasti on siinjuures positiivne see, et kõik soovivad näha ühte ja sedasama: riigihangete korraldus peab olema nii avatud ja selge kui vähegi võimalik, kirjutab oma blogipostituses riigikogu liige Maris Lauri, kes juhib parlamendis riigihangete seaduse eelnõu menetlemist.

Rahandusministeerium saatis ministeeriumitele ja huvigruppidele kooskõlastamisele uue riigihangete seaduse eelnõu, mille eesmärk on kaasajastada ja muuta paindlikumaks riigihangete korraldus, eelnõuga läheb riik täielikult üle e-riigihangete korraldamisele.

Eelmisel aastal jõustunud uutele riigihangete direktiividele eelnenud Euroopa Komisjoni tellitud analüüs näitas kätte senise regulatsiooni kitsaskohad.

Esmaspäevane Riigikohtu otsus, millega Facio Ehitus OÜ mõisteti õigeks maksukuriteos, sunnib ministeeriume kaaluma seadusemuudatusi, mis sellised juhtumid tulevikus välistaksid.

Euroopa Parlament kiitis täna heaks kolm uut riigihangete direktiivi. Peamised muudatused puudutavad pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamist, kvalifitseerimist, hindamiskriteeriume, allhankeid ja hankelepingute muutmist.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes