Äsja avaldatud ning 14 000 küsitletut hõlmanud rahvusvaheline Manpoweri uuring sedastas, et töökohta valides on igas eas meeste ja naiste jaoks esimeseks käivitavaks jõuks raha, meestest rohkem lähevad naistele aga korda paindlik tööaeg ja head kolleegid. Uuringu käigus küsiti inimestelt, mis neid mõjutab töökoha kasuks otsustama ja mis neid motiveerib samasse organisatsiooni pikemaks perioodiks tööle jääma. Arusaadavalt varieeruvad tulemused paljuski vanusest lähtuvalt, aga esikohal nii töökoha vahetamisel kui senisesse organisatsiooni jäämisel on kompensatsioonipakett, mille osaks on lisaks töötasule ka näiteks ettenähtust pikem tasustatud puhkus ning tervise- ja pensionikindlustuslahendused. Ühtlasi tõi uuring välja, et kõigist uuritud sihtgruppidest läks raha kõige enam korda kuni 25-aastastele naistele.

Neljapäev, 27 Veebruar 2020 13:33

Kallinev raha muudab majanduskeskkonda

Odav raha ja likviidsuse üleküllus lõid keskkonna, kus raha otsis tootlust igalt poolt.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Uue seaduse eesmärgiks on luua õiguslikult usaldusväärne keskkond Eestis krediidiasutustele pandikirjade emiteerimiseks ning pandikirjade turu toimimiseks.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Kolmapäev, 16 Jaanuar 2019 13:26

Kuidas kajastada omaaktsiaid ja omaosasid?

Omaaktsiad ja -osad on ettevõtte poolt tagasiostetud omakapitaliinstrumendid, mida kajastatakse omakapitali vähendusena kirjel „Omaosad või -aktsiad“. Olukorda selgitab lähemalt KPMG audiitor Veiko Kompus.

Järgmise nädala teisipäeval hakkab Eesti Pank – nagu ka teised euroala keskpangad – laskma ringlusse uue kujunduse ja turvaelementidega 50-euroseid pangatähti; ettevõtjad peavad tagama, et uute 50-euroste sujuvaks kasutuselevõtuks ollakse tehniliselt valmis.