860x100 kriisi paasterongad
Lühikokkuvõtted
Uued isikuandmete kaitse reeglid jõustusid 25. mail 2018. Raamatupidamisteenust osutavatele ettevõtetele kaasnevad sellega lisakohustused, näiteks isikuandmete töötlemise kohta ülevaate koostamine. Samuti tuleb raamatupidamisteenust osutavatel ettevõtetel hinnata, kas nad peavad määrama andmekaitsespetsialisti.
Esmaspäev, 07 Oktoober 2013 13:16

Raamatupidaja kriminaalõiguslik vastutus

Juriidiliste isikute raamatupidamise õigsuse eest vastutab seaduse kohaselt juhatus. Praktikas on aga juhatuse teadmised raamatupidamisest sageli puudulikud, mistõttu on just raamatupidaja see, kelle ülesanne on tagada raamatupidamise korrektsus.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes