Maksu- ja tolliamet (MTA) tõkestas 2017. aastal kuritegevuse ja salakaubanduse vastase võitluse käigu 23 kuritegeliku ühenduse ja grupi tegevuse.
2018. aasta alguses jõustub justiitsministeeriumi haldusalas mitmeid olulisi seadusemuudatusi, näiteks lõpetatakse alaealiste komisjonide tegevus ja muudetakse haldusmenetlus täielikult elektroonseks.
Justiitsministeerium saatis augustis kooskõlastusringile karistusseadustiku jt seaduste muutmise eelnõu, mis seob raskemate liiklusväärtegude karistused õigusrikkuja sissetulekuga, kuid vähem tõsiste rikkumiste puhul võimaldab senisest paindlikumat ja kergemat reageerimist, näiteks tingimisi karistust.
6. juulil jõustusid karistusseadustiku muudatused, millega said ahistavast jälitamisest ja seksuaalsest ahistamisest süüteod.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes