860x100 kriisi paasterongad
Lühikokkuvõtted

BDO Eesti vandeaudiitorid Sven Siling ja Ree Teinberg tuletavad meelde, millest tuleks lähtuda inventuuri läbiviimisel.

2015. aastast jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused näevad ette kõikide maksuvabastuste ja -vähenduste õiguste deklareerimise nende saamise või üleandmise hetkel.

Esmaspäev, 16 Detsember 2013 13:03

Inventuuri tegemise meetodid ja korraldus

Paljud ettevõtted, kellel on majandusaastaks kalendriaasta, on juba alustanud inventeerimist. On välja kujunenud üldine arvamus, et inventuure tehakse üksnes ettevõtetes, kellel on palju varusid. Kuid peale varude inventuuri tehakse ja tuleb teha ka põhivarade, sularaha,
väikevahendite, samuti nõuete ja kohustuste inventuuri.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes