Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegias 2014-2020 toonitatakse avaliku sektori tähtsust uuenduste eestvedajana. Teadupärast on avalik sektor kohustatud avalikest vahenditest asjade, teenuste või ehitustööde tellimisel järgima kaunis jäika reeglistikku ja korraldama riigihankeid. Riigi ja muude avalik-õiguslike ühenduste roll innovatsiooni edendamisel hõlmab muu hulgas innovaatiliste hangete korraldamist ning avaliku ja erasektori partnerlust.
Neljapäev, 15 Juuni 2017 13:06

Riigikogu võttis vastu riigihangete seaduse

Riigikogu kiitis tänasel istungil 66 poolthäälega (24 vastu, 1 erapooletu) heaks majanduskomisjoni algatatud riigihangete seaduse (450 SE).

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes