Teenusega saab tööandja edastada Eesti Haigekassale andmeid töötajate ravikindlustuse alustamiseks, lõpetamiseks ja peatamiseks. Samuti saab kontrollida asutuse esitatud kindlustatud inimeste nimekirja.

Teenusega saab tööandja edastada Eesti Haigekassale andmeid töötajate ravikindlustuse alustamiseks, lõpetamiseks ja peatamiseks. Samuti saab kontrollida asutuse esitatud kindlustatud inimeste nimekirja.

Haigekassa uus e-teenus muudab töövõimetushüvitise saamiseks vajaliku asjaajamise paberivabaks.

Valitsus soovib tervishoius sisse viia korra, kus patsiendid saaksid ravijärjekorra väliselt raviteenuseid tingimusel, et teenuste eest koheselt tasutakse, vajalike vahendeid saadaks finantsasutuste kaasamise teel.

Haigekassa uus teenus muudab töövõimetushüvitise maksmiseks vajaliku andmevahetuse elektroonseks, tänu millele saavad inimesed töövõimetushüvitised edaspidi kätte senisest kiiremini ning andmete edastamine on lihtsam ka tööandjatele.