Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile avaliku teenistuse seadusemuudatused, mis näevad muu hulgas ette keskastme juhtidele tähtajalise teenistussuhte ja tippjuhtidele maksimaalselt kahekordse ametiaja.

Päästeamet ei ole nõus avaliku teenistuse seaduse muutmise eelnõu väljatöötamise kavaga, mis näeb ette tähtajalise ametiaja ka keskastmejuhtidele.

Rahandusministeerium saatis konsultatsiooniringile võimalikud seadusemuudatused, mis ühtlustaksid nõudeid avaliku teenistuse töötajatele ja -ametnikele - muudatused peaksid tooma paindlikuma ja läbipaistvama töökorralduse ning suurendama inimeste võimalusi karjäärialaseks liikumiseks. 


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Avaliku teenistuse seaduse rakendamisel on kriitikat pälvinud ametnike värbamise konkursid. Seadus võimaldab vaba ametikoha täita avaliku konkursi või ametiasutusesisese konkursiga, kuid nende korraldamine on aeganõudev, jäik ja bürokraatlik. Seetõttu võeti ametiasutuste konkursside korra lihtsustamiseks vastu avaliku teenistuse seaduse muudatused.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.