Raamatupidamise Toimkonna tegevus ei leia alati laia kõlapinda – enamasti meenub see, kui muudetakse või uuendatakse Raamatupidamise Toimkonna juhendeid (edaspidi – RTJ) või raamatupidajal tekib mõne juhendi puhul küsimusi. Neid tekib aga väga tihti ja sama tihti kaebavad raamatupidajad, et Raamatupidamise Toimkond ei selgita piisavalt RTJ-ide kasutamist.